(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 2.280

HOSCO - JAPAN PRO-H1/2/3 CR Ibanez Apoyacuerda Floyd

$ 4.000

GOTOH PSS188 N Vintage (set x 6) Apoyacuerda Strato

$ 6.790

GOTOH PSS199 C Macizo (set x 6) Apoyacuerda Strato

$ 1.330

SAMBONG PS113 BK Apoyacuerda Floyd

$ 180

SAMBONG PS008 C Tele Mini Apoyacuerda Tele Mini

$ 5.570

GOTOH SS102 C SET x 6 macizo 11.3mm Apoyacuerda Strato SET x 6

$ 180

SAMBONG PS006 C 10.8 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 220

SAMBONG PS007 C 10.8 Apoyacuerda Strato Vintage

$ 250

SAMBONG PS010 C 18mm Apoyacuerda Bajo

$ 1.720

HOSCO - JAPAN SHK23 SDB (x3) Apoyacuerda Tele

$ 1.220

SAMBONG PS113 C Apoyacuerda Floyd

$ 4.950

FISHMAN POWERBRIDGE accesor. Apoyacuerda PIEZO

$ 5.720

FENDER 099-0843-000 (x3) Apoyacuerda Tele

$ 180

SAMBONG PS001 C 10.5 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 13.510

GOTOH PSS1996 GD FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 13.230

GOTOH PSS1996 BK FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 200

SAMBONG PS001 BK 10.5 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 280

SAMBONG PS208 C Tele Apoyacuerda Tele

$ 180

SAMBONG PS110 C Apoyacuerda Les Paul

$ 200

SAMBONG PS006 BK 10.8 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 2.600

SCHALLER 20670-202 C 1/6 # 2 Apoyacuerda Floyd

$ 12.390

GOTOH PSS1996 C FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 2.600

SCHALLER 20060200 C 3/4 0 374001 Apoyacuerda Floyd

$ 280

SAMBONG PS010 BK 18mm Apoyacuerda Bajo

$ 2.600

SCHALLER 20060201 C 2/5 1 374101 Apoyacuerda Floyd

$ 3.100

SCHALLER 20060401 BK 2/5 1 374103 Apoyacuerda Floyd

$ 3.100

SCHALLER 20060400 BK 3/4 0 374003 Apoyacuerda Floyd

$ 3.920

HOSCO - JAPAN SHK22 SSS (x3) COMPENSADO Apoyacuerda Tele

$ 11.200

FENDER 099-2051 Vintage (set x6) Apoyacuerda Strato

$ 8.710

FENDER 099-0840 AM STD (set x6) Apoyacuerda Strato