(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 6.330

GIANNINI GEEFLE 10-50 Bronze 85/15 Encordado Acústica 010

$ 12.640

ERNIE BALL EB-2004 11-52 Encordado Acústica 011

$ 12.640

ERNIE BALL EB-2006 10-50 Encordado Acústica 010

$ 8.350

GIANNINI GEEFLEF 10-47 Phosphor Bronze Encordado Acústica 010

$ 14.250

ERNIE BALL EB-2148 11 - 52 Encordado Acústica 011

$ 12.440

GHS VNUL Vintage Bronze 10-46 Encordado Acústica 010

$ 14.250

ERNIE BALL EB-2150 10 - 50 Encordado Acústica 010

$ 6.330

GIANNINI GEEFLK 11-52 Bronze 85/15 Encordado Acústica 011

$ 4.850

MARTIN M1100 Marquis 12-54 Encordado Acústica 012

$ 13.210

GHS BB10U Bright Bronze 10-46 Encordado Acústica 010

$ 5.940

GIANNINI GESPW 11-52 Bronze 65/35 Encordado Acústica 011

$ 8.350

GIANNINI GEEFLKF 11-52 Phosphor Bronze Encordado Acústica 011

$ 5.940

GIANNINI GESWAM 10-50 Bronze 65/35 Encordado Acústica 010

$ 5.940

GIANNINI GESWAL 09-45 Bronze 65/35 Encordado Acústica 009

$ 8.350

GIANNINI GEEFLKSF 12-53 Phosphor Bronze Encordado Acústica 012

$ 6.330

GIANNINI GEEFLKS 12-54 Bronze 85/15 Encordado Acústica 012

$ 11.090

MARTIN MA535 Phosphor Bronze 11-52 Encordado Acústica 011

$ 8.970

ERNIE BALL EB-2146 12 - 54 Encordado Acústica 012

$ 11.090

MARTIN MA170 80/20 10-47 Encordado Acústica 010

$ 11.820

MARTIN MEC13 CLAPTON 13.56 Encordado Acústica 013

$ 11.090

MARTIN MA530 Phosphor Bronze 10-47 Encordado Acústica 010

$ 4.660

OLYMPIA AGS800 10-47 Phosphor Bronze Encordado Acústica 010

$ 11.090

MARTIN MA140 80/20 12-54 Encordado Acústica 012

$ 3.420

DARCO D5100 12-54 Encordado Acústica 012

$ 11.090

MARTIN MA175 80/20 11-52 Encordado Acústica 011

$ 11.820

MARTIN MEC12 CLAPTON 12.54 Encordado Acústica 012