(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 29.100

GOTOH PSS199 C Macizo (set x 6) Apoyacuerda Strato

$ 17.190

GOTOH PSS188 N Vintage (set x 6) Apoyacuerda Strato

$ 5.880

SAMBONG PS113 BK #3 Apoyacuerda Floyd

$ 1.020

SAMBONG PS007 C 10.8 Apoyacuerda Strato Vintage

$ 23.860

GOTOH SS102 C SET x 6 macizo 11.3mm Apoyacuerda Strato SET x 6

$ 5.380

SAMBONG PS113 C #3 Apoyacuerda Floyd

$ 860

SAMBONG PS008 C Tele Mini Apoyacuerda Tele Mini

$ 1.180

SAMBONG PS010 C 18mm Apoyacuerda Bajo

$ 860

SAMBONG PS110 C Apoyacuerda Les Paul

$ 56.700

GOTOH PSS1996 BK FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 1.270

SAMBONG PS208 C Tele Apoyacuerda Tele

$ 970

SAMBONG PS001 BK 10.5 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 12.200

SCHALLER 20060400 BK 3/4 0 374003 Apoyacuerda Floyd

$ 10.190

SCHALLER 20670-202 C 1/6 # 2 Apoyacuerda Floyd

$ 5.880

SAMBONG PS113 BK #2 Apoyacuerda Floyd

$ 5.380

SAMBONG PS113 C #1 Apoyacuerda Floyd

$ 970

SAMBONG PS006 BK 10.8 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 10.190

SCHALLER 20060200 C 3/4 0 374001 Apoyacuerda Floyd

$ 12.200

SCHALLER 20060401 BK 2/5 1 374103 Apoyacuerda Floyd

$ 1.270

SAMBONG PS010 BK 18mm Apoyacuerda Bajo

$ 10.190

SCHALLER 20060201 C 2/5 1 374101 Apoyacuerda Floyd

$ 57.880

GOTOH PSS1996 GD FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 5.380

SAMBONG PS113 C #2 Apoyacuerda Floyd

$ 5.880

SAMBONG PS113 BK #1 Apoyacuerda Floyd

$ 53.100

GOTOH PSS1996 C FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 16.800

HOSCO - JAPAN SHK22 SSS (x3) COMPENSADO Apoyacuerda Tele

$ 7.410

HOSCO - JAPAN SHK23 SDB (x3) Apoyacuerda Tele

$ 860

SAMBONG PS006 C 10.8 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 860

SAMBONG PS001 C 10.5 Apoyacuerda Strato Macizo