(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 11.470

GOTOH PSS199 C Macizo (set x 6) Apoyacuerda Strato

$ 300

SAMBONG PS006 C 10.8 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 2.220

SAMBONG PS113 BK #3 Apoyacuerda Floyd

$ 2.900

HOSCO - JAPAN SHK23 SDB (x3) Apoyacuerda Tele

$ 9.410

GOTOH SS102 C SET x 6 macizo 11.3mm Apoyacuerda Strato SET x 6

$ 6.460

FENDER 099-0843-000 (x3) Apoyacuerda Tele

$ 6.610

HOSCO - JAPAN SHK22 SSS (x3) COMPENSADO Apoyacuerda Tele

$ 370

SAMBONG PS007 C 10.8 Apoyacuerda Strato Vintage

$ 300

SAMBONG PS008 C Tele Mini Apoyacuerda Tele Mini

$ 430

SAMBONG PS010 C 18mm Apoyacuerda Bajo

$ 2.030

SAMBONG PS113 C #3 Apoyacuerda Floyd

$ 300

SAMBONG PS001 C 10.5 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 300

SAMBONG PS110 C Apoyacuerda Les Paul

$ 22.360

GOTOH PSS1996 BK FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 470

SAMBONG PS208 C Tele Apoyacuerda Tele

$ 5.100

SCHALLER 20060400 BK 3/4 0 374003 Apoyacuerda Floyd

$ 2.220

SAMBONG PS113 BK #2 Apoyacuerda Floyd

$ 350

SAMBONG PS001 BK 10.5 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 350

SAMBONG PS006 BK 10.8 Apoyacuerda Strato Macizo

$ 470

SAMBONG PS010 BK 18mm Apoyacuerda Bajo

$ 22.830

GOTOH PSS1996 GD FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 4.300

SCHALLER 20670-202 C 1/6 # 2 Apoyacuerda Floyd

$ 4.300

SCHALLER 20060200 C 3/4 0 374001 Apoyacuerda Floyd

$ 5.100

SCHALLER 20060401 BK 2/5 1 374103 Apoyacuerda Floyd

$ 4.300

SCHALLER 20060201 C 2/5 1 374101 Apoyacuerda Floyd

$ 20.930

GOTOH PSS1996 C FLOYD (set x 6) Apoyacuerda Floyd Rose

$ 2.030

SAMBONG PS113 C #1 Apoyacuerda Floyd

$ 2.030

SAMBONG PS113 C #2 Apoyacuerda Floyd

$ 2.220

SAMBONG PS113 BK #1 Apoyacuerda Floyd

$ 6.760

GOTOH PSS188 N Vintage (set x 6) Apoyacuerda Strato